Forumsdiskussion

För att generera slumpmässiga resultat i rollspel finns det ett flertal olika tekniker, och variationer på dessa, som används i olika rollspel. För att prata om dessa behöver vi etablera vissa begrepp:

Enkel tärning – Genererar ett slumptal där varje möjligt tal är lika sannolikt. T.ex 1d6, 1d20, 1d100.
Attributvärde – Ett värde, eller summan av värden, som definieras på karaktärsbladet. T.ex. attributen ”styrka”, attributen ”styrka” plus färdigheten ”enhandsvapen”, eller liknande.
Framgång/Motgångar – En del av utfallet av ett slag som räknas till karaktärens fördel/nackdel.

1 – Tärningsvärde mot attribut
Rulla en enkel tärning och jämför värdet mot en attribut.

1.1 – Med modifikation
En vanlig variation på tärningsvärde mot attribut är att lägga till en modifikation på slaget som ökar eller sänker svårighetsgraden.

2 – Tärningspöl mot attribut
Rulla ett antal tärningar, där både storlek på tärningar och storlek på pölen (antalet tärningar) kan variera utifrån färdigheter eller omständigheter. Jämför ”framgångar” mot en attribut.

2.1 – Framgångar över / under värde
Lyckade kan antingen räknas som antalet tärningar i pölen som slås över eller under ett visst värde, detta värde kan antingen vara fast eller variera utifrån omständigheter.

2.2 – Motgångar över / under värde
Tärningar i pölen som är över eller under ett visst värde kan räknas som motgångar (som dras ifrån framgångarna).

2.3 – Endast högst / lägst räknas
Resultet av slaget räknas då bara utifrån det högsta eller lägsta värdet av alla tärningar. En annan variation på det kan vara att bara räkna högsta eller lägsta unika talet.

Olika narrativa funktioner som slag kan uppfylla:

  • Handlings-slag – När karaktären vill utföra en handling med okänd utgång.
  • Attack-slag – När karaktären vill direkt påverka en annan karaktär på mekanisk nivå.
  • Försvaras-slag – När en karaktär vill förhindra eller motstå ett negativt utfall.
  • Motstånds-slag – När två karaktärer försöker befinner sig i en situation där den enas framgång innebär den andres motgång.
  • Slump-slag – Okända utgångar som inte påverkas av karaktärens egenskaper eller dylikt.